środa, 21 marca 2012

Kościół św. Kolbego na Pomorzanach -1-

Pierwsze wzmianki o kościele w Szczecinie-Pomorzanach stojącym przy obecnej ulicy Włościańskiej 67/69, pochodzą z roku 1445, kiedy to powstał zapis o filii obecnie nie istniejącego kościoła w Ustowie we wsi Pomorzany. 

Świątynia ta została wybudowana w stylu gotyckim, umiejscowiona na skarpie wyłożonej polnymi kamieniami i otoczona murem obronnym. Od czasów reformacji do 1945 była kościołem protestanckim.W roku 1632 została zniszczona przez Szwedów, a następnie dwukrotnie odbudowywana zatraciła swój pierwotny, gotycki wygląd. Powtórnie kościół został zniszczony podczas działań wojennych II wojny światowej. Odbudowany został w latach 1972 - 1973, a parafię powtórnie erygowano 4 czerwca 1977 roku nadając jej wezwanie św. Maksymiliana Kolbe.


Architektura

Kościół w stylu gotyckim, usytuowany na wniesieniu, jednonawowy,bez sklepień,o rzucie 15×9 m, pięciobocznie zamknięty od wschodu, z wieżą po stronie zachodniej, o harmonijnych proporcjach i bogatym detalu. Profilowany gzyms cokołowy otacza korpus nawy i wieżę, łącząc się z bogatym profilowaniem łęku portalowego.Płaskie lizeny dzielą załamania pięcioboku.
Kształtki cokołu czarno glazurowane, w portalu alternacja glazurowanych i zwykłych oraz umiejętnie wplecione w wątek ceglanego muru liczne kamienie narzutowe nadają dekoracyjność i barwę licu tego obiektu. Górna część wieży z ryglówki została wykonana prawdopodobnie po zniszczeniu w 1677 roku. Wtedy też częściowo przemurowano otwory okienne. W ostatnich działaniach wojennych obiekt został poważnie uszkodzony, szczególnie jego wschodnia część.

Ciekawostki

W wieży kościelnej pod użytkowanym obecnie, nowym dzwonem Maksymilian leży na ziemi stary dzwon z roku 1784, na którym umieszczono hebrajski tetragram JHWH.

wiki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz