sobota, 31 marca 2012

Pomnik Poległych w I Wojnie Światowej Członków Towarzystwa Gimnastycznego
Pomnik Poległych w I Wojnie Światowej Członków Towarzystwa Gimnastycznego (Pomnik Poległych Sportowców
- znajduje się na terenie Puszczy Wkrzańskiej, przy ul. Podbórzańskiej (Warszewo) w Szczecinie.

Historia

Monument powstał w latach dwudziestych XX w. dla uczczenia pamięci członków niem. Towarzystwa Gimnastycznego i SportowegoSzczecin-Drzetowo poległych na frontach I wojny światowej.
Pomnik składa się z ustawionych obok siebie dwóch części przepołowionego głazu - tworzących jakby otwartą księgę, na której "stronicach" wyryto nazwiska siedmiu poległych sportowców oraz tekst: Dem im Weltkriege 1914-1918 gefallenen Turnen gewidmet vom Turn- und Sportverein Stettin Bredow v. 1861 e.V. Nad tekstem umieszczono wizerunek krzyża żelaznego oraz znak stanowiący najprawdopodobniej symbol związku sportowego.
Przez wiele lat po II wojnie światowej pomnik nie był znany, ponieważ głazy go tworzące zostały poprzewracane w taki sposób, iż napisy stały się niewidoczne, a cały monument upodobnił się do naturalnego głazowiska. Prace zmierzające do przywrócenia pomnikowi jego pierwotnego wyglądu rozpoczęto w 2007 r.


(za wiki)

W pobliżu kawiarni Seidel's Ruh, na wzgórzu znajdował się pomnik upamiętniający sportowców ze Związku Gimnastycznego i Sportowego Szczecin-Drzetowo, poległych w I wojnie światowej. Na szczycie kopca usypanego z kamieni polnych umieszczono przecięty wpół głaz, którego obie części ustawiono tak, by przypominały otwartą książkę.

Na pierwszej znajdował się napis: "Seiden im Weltkrieg 1914-1918 gefallenen Turnen gewidmet vom Turn- und Sportverein Stettin Bredow v. 1861 e.V.", nad którym umieszczono krzyż, będący prawdopodobnie znakiem związku. Na drugiej połowie głazu pod wyrzeźbionym krzyżem żelaznym znalazły się nazwiska siedmiu sportowców: Otto Trippensee, Johannes Wiehne, Willi Reschke, Emil Fenn(m)ert, Max Nagel. Wlater Kraft, Franz Höhne. W 1945 roku - z nakazu usunięcia wszelkich niemieckich napisów wydanego przez prezydenta Piotra Zarembę - nie ostał się też warszewski pomnik. Na szczęście głazy jedynie przewrócono, nie uszkadzając inskrypcji. Cokół został częściowo rozbity a kamienie stoczone ze stromego północnego wzniesienia.
Długie dziesięciolecia głazy leżały anonimowe pogrążając się coraz głębiej w leśnym runie.

W 2004 roku gromadząc materiały do pierwszej wystawy poświęconej historii Warszewa, u jednego ze szczecińskich kolekcjonerów natrafiłem na wyjątkową niemiecką pocztówkę podpisaną "TURNERSTEIN IM WARSOWER WALDE". Nie było to zwykłe zdjęcie, ale rysunek pomnika, którego tytuł wyraźnie wskazywał na warszewskie pochodzenie. Zacząłem kilkumiesięczne poszukiwania miejsca gdzie ów pomnik mógł zostać posadowiony. Z relacji kilku starych mieszkańców wynikało, iż kierunek jest jeden - podbórzański las...
Jak się później okazało, wcześniej, bo już w roku 2000, na ślad pomnika trafił Marek Łuczak - autor książki o historii Warszewa.


Dąb Bogusława X


Pomnik przyrody Dąb Bogusława X
– dąb szypułkowy (Quercus robur), pomnik przyrody o obwodzie pnia na wysokości 0,3 m wynoszącej 7,89 m (1,3 m - 6,80 m), średnicy korony 24 m, wysokości 28 m, położony w Puszczy Wkrzańskiej w Szczecinie, przy drodze Szczecin Warszewo-Leśno Górne. Wiek jego oceniany jest na ok. 600 lat.

Nazwa dębu wiąże się m.in. z legendą, wg której miał pod nim odpoczywać podczas wędrówek i polowań książę Bogusław X (1454-1523). Tablica znajdująca się przy dębie informuje, iż imię Bogusława X zostało mu nadane ze względu na cześć i jego historyczne zasługi w rozwoju Księstwa Zachodniopomorskiego.

Pod koniec ubiegłego stulecia obok niego rósł drugi dąb o obwodzie pnia ok. 640 cm. Jednak zaczął obumierać, a w 1983 r. został zniszczony przez wichurę


Drogi obok dębu

Drzewo rośnie przy rozdrożu. Prowadzą stąd cztery drogi:

1) do wsi Leśno Górne
2) do wsi Siedlice
3) do wsi Pilchowo
4) do osiedla Szczecin - Warszewo

Szlaki przebiegające obok dębu

Szlak czerwony. Szlak "Ścieżkami Dzików": Szczecin Las Arkoński - Osów - Wielecka Góra - Dąb Bogusława X - Szczecin Mścięcino (15,2 km)

Szlak niebieski. Szlak Pokoju: Szczecin Głębokie - Polana Harcerska - Dąb Bogusława X - Leśno Górne - Pilchowo (12,2 km)

(opis z wiki)

środa, 21 marca 2012

Kościół św. Kolbego na Pomorzanach -3- ogródKościółek otacza mały, piękny ogród.

Kościół św. Kolbego na Pomorzanach -2-

Trochę wnętrza 

Kościół św. Kolbego na Pomorzanach -1-

Pierwsze wzmianki o kościele w Szczecinie-Pomorzanach stojącym przy obecnej ulicy Włościańskiej 67/69, pochodzą z roku 1445, kiedy to powstał zapis o filii obecnie nie istniejącego kościoła w Ustowie we wsi Pomorzany. 

Świątynia ta została wybudowana w stylu gotyckim, umiejscowiona na skarpie wyłożonej polnymi kamieniami i otoczona murem obronnym. Od czasów reformacji do 1945 była kościołem protestanckim.W roku 1632 została zniszczona przez Szwedów, a następnie dwukrotnie odbudowywana zatraciła swój pierwotny, gotycki wygląd. Powtórnie kościół został zniszczony podczas działań wojennych II wojny światowej. Odbudowany został w latach 1972 - 1973, a parafię powtórnie erygowano 4 czerwca 1977 roku nadając jej wezwanie św. Maksymiliana Kolbe.


Architektura

Kościół w stylu gotyckim, usytuowany na wniesieniu, jednonawowy,bez sklepień,o rzucie 15×9 m, pięciobocznie zamknięty od wschodu, z wieżą po stronie zachodniej, o harmonijnych proporcjach i bogatym detalu. Profilowany gzyms cokołowy otacza korpus nawy i wieżę, łącząc się z bogatym profilowaniem łęku portalowego.Płaskie lizeny dzielą załamania pięcioboku.
Kształtki cokołu czarno glazurowane, w portalu alternacja glazurowanych i zwykłych oraz umiejętnie wplecione w wątek ceglanego muru liczne kamienie narzutowe nadają dekoracyjność i barwę licu tego obiektu. Górna część wieży z ryglówki została wykonana prawdopodobnie po zniszczeniu w 1677 roku. Wtedy też częściowo przemurowano otwory okienne. W ostatnich działaniach wojennych obiekt został poważnie uszkodzony, szczególnie jego wschodnia część.

Ciekawostki

W wieży kościelnej pod użytkowanym obecnie, nowym dzwonem Maksymilian leży na ziemi stary dzwon z roku 1784, na którym umieszczono hebrajski tetragram JHWH.

wiki