sobota, 25 czerwca 2011

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie - relikwia Bł. Jana Pawła II

I właśnie w tej Bazylice od 23 czerwca 2011r przechowywane są relikwie bł. Jana Pawła II.
Można ją podziwiać w pomniku JPII wewnątrz kościoła.


Relikwia -

Najczęściej jest to część ciała świętego lub rzeczy z nim związane. Relikwie pierwszego stopnia - to partykuły ciała świętego oraz fragmenty Krzyża Św. Relikwie drugiego stopnia - to fragmenty szat świętego lub innych przedmiotów z którymi miał styczność święty, a relikwie trzeciego stopnia to inne przedmioty towarzyszące świętemu za życia, niekoniecznie związane z funkcjami religijnymi. Święty musiał ich przynajmniej raz dotknąć. Największą wartość mają relikwie pierwszego stopnia
 

O relikwie wystarał się proboszcz, ks. prałat Aleksander Ziejewski. Kościół św. Jana Chrzciciela to szczególna świątynia w naszym mieście, tzw. kościół farny, czyli pierwszy katolicki kościół w Szczecinie. Katedra to najważniejsza świątynia w diecezji, ale tzw. fara, u nas właśnie kościół pw. św. Jana Chrzciciela to pierwsza świątynia w mieście. Poza tym to właśnie ten kościół odwiedzał biskup Karol Wojtyła.
W Kościele nie praktykuje się pobierania relikwii od błogosławionych, tylko dopiero od świętych. Wtedy otwierana jest trumna i pobiera się części ciała, najczęściej kości, które są najłatwiejsze do przechowywania. W przypadku Jana Pawła II relikwie, są to części ciała, które zachowały się z czasu, kiedy żył. Tak jak krew, które byłą pobierana do celów medyczny. Tak samo z relikwią, która trafiła do Szczecina. Te włosy to autentyczna część ciała, potwierdzona certyfikatem wydanym przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej.

Dużo jest relikwii w kościołach Szczecina?

- Nikt tego nigdy nie policzył a takiej ewidencji nie ma. W samym kościele św. Jana Chrzciciela jest ich kilka: Matki Teresy z Kalkuty, ks. Jerzego Popiełuszki, siostry Faustyny, są też relikwie św. Wojciecha i św. Ottona z Bambergu w katedrze albo św. Antoniego i bł. Michała Sopoćko w kościele na Warszewie.

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie

Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie – neogotycki kościół halowy na planie krzyża łacińskiego w centrum Szczecina, u zbiegu ulic Bogurodzicy i Kaszubskiej.


Zbudowany został w latach 1888-1890 na potrzeby diaspory katolickiej w protestanckim Szczecinie. Autorem projektu był architekt Engelbert Seibertz z Berlina, poświęcenia gotowej świątyni dokonał 30 września 1890 biskup wrocławski Georg Kopp. Do roku 1945 kościół św. Jana Chrzciciela był jedynym kościołem rzymskokatolickim w Szczecinie. Część wiernych stanowili Polacy, do 1914 opiekował się nimi polski wikariusz, ksiądz Wojdas. Co czwartą niedzielę odbywały się tu nabożeństwa po polsku.
Podczas wojny w 1944 spłonął dach kościoła, hełm wieży i dzwonnica. W czasie wojny miała miejsce skierowana przeciw szczecińskim katolikom akcja Gestapo Fall Stettin, w czasie której zamordowano trzech księży i aresztowano wielu wiernych. Po wojnie kościół odbudowano, lecz pierwotną formę hełmu wieży w kształcie oktagonalnego ostrosłupa przywrócono świątyni dopiero w latach osiemdziesiątych. Charakterystyczne są umieszczone na narożnikach i portalach kościoła metalowe rzygacze w kształcie skrzydlatych smoków. Wewnątrz na sklepieniu kruchty znajdują się malowidła przedstawiające czterech ewangelistów.

za wikipedia